• Dyrektor szkoły:

          Waldemar Skrzynecki

 

  • Wicedyrektor szkoły:


          Beata Pałucka

  • Kierownik Szkolenia Praktycznego:


          Beata Świś