OPIEKUN MEDYCZNY

Tryb: dzienny /  stacjonarny – wieczorowy

Czas: 1,5 roku

Tytuł zawodowy: Opiekun medyczny

Zakres przedmiotowy:

 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • anatomia, fizjologia i patologia,
 • podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej,
 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą
  i niesamodzielną,
 • planowanie i wykonywanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych u osoby chorej i niesamodzielnej,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Absolwenci mogą być zatrudnieni w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • odporność na stres, trudne sytuacje, umiejętność ich pokonywania,
 • dojrzałość emocjonalna,
 • empatia,
 • wrażliwość i życzliwość,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.