Tryb:  Zaoczny

Czas:  1 rok

Tytuł zawodowy:  Technik/ Opiekun medyczny

Zakres przedmiotowy:

 • wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej,
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • anatomia, fizjologia i patologia,
 • zdrowie publiczne,
 • opieka nad osoba chorą i niesamodzielną,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • podstawy prawa i ekonomiki.

Absolwenci mogą być zatrudnieni w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • odporność na stres, trudne sytuacje, umiejętność ich pokonywania,
 • dojrzałość emocjonalna,
 • empatia,
 • wrażliwość i życzliwość,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4