Tryb: Dzienny

Czas: 2,5 roku

Tytuł zawodowy: Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyku obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Do zadań zawodowych technika należy obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej. Technik elektroradiolog może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.