Biblioteka Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa działa od początku istnienia szkoły. Gromadzi literaturę fachową związaną bezpośrednio z kierunkami kształcenia w szkole. Istotnym uzupełnieniem księgozbioru są czasopisma specjalistyczne związane tematycznie z procesem nauczania wkonkretnym zawodzie, a także kasety i inne materiały informacyjne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory nauczycielom, słuchaczom, z czytelni mogą korzystać wszyscy chętni, absolwenci szkoły, studenci.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek 11:00 - 17:00

Wtorek 8:30 - 14:30

Środa 9:30 - 15:30

Czwartek 9:30 - 15:30

Piątek 11.00 - 17.00

Sobota (11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12, 15.01, 22.01) 8:00 - 14:00