Tryb: Zaoczny

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Technik/ Opiekun osoby starszej

Zakres przedmiotowy:

 • podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • opieka i wsparcie osoby starszej
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • język migowy
 • technologie informacyjne
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • pracownia opiekuńczo – higieniczna
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia arteterapii
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy działalności gospodarczej,
 • język zawodowy niemiecki
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

Absolwenci mogą być zatrudniani w:

 • domach opieki społecznej
 • hospicjach
 • placówkach opieki paliatywnej
 • domach samopomocy
 • mieszkaniach osób potrzebujących – samodzielna działalność

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • bardzo dobra umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów ze starszymi
 • bezkonfliktowość
 • wrażliwość, cierpliwość, wyrozumiałość oraz empatia
 • umiejętność zdobywania sympatii i zaufania
 • poczucie odpowiedzialności
 • odporność na stres i sytuacje trudne
 • dobra organizacja zarówno własnego warsztatu pracy, jaki i otoczenia podopiecznego.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja