Technik administracji przygotowuje dokumenty na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego, prowadzi postępowanie administracyjne, sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych.

Tryb nauki: dzienny, wieczorowy, zaoczny, kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Czas nauki: 2 lata