Tryb: Stacjonarny – dzienny / wieczorowy

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Technik masażysta

Zakres przedmiotowy:

 • anatomia i fizjologia,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii,
 • podstawy psychologii,
 • teoria pracowni,
 • zajęcia praktycznych masażu,
 • podstawy prawa i ekonomiki,
 • wychowanie fizyczn.


Absolwent mogą byc zatrudnieni w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • prywatnych gabinetach leczniczych i odnowy biologicznej w kraju i zagranicą.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technika masażysty:

 • dobra sprawność fizyczna, psychiczna i manualna,
 • cierpliwość, wyrozumiałość i opiekuńczość,
 • chęć niesienia pomocy choremu,
 • empatia.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja