Tryb:  Stacjonarny – dzienny / wieczorowy

Czas:  1 rok

Tytuł zawodowy:  Technik/ Asystentka stomatologiczna

Zakres przedmiotowy:

 • Psychologia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narzą…du żucia
 • Podstawy mikrobiologii
 • Farmakologia
 • Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Zaję™cia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne

Absolwenci mogą być‡ zatrudniani w:

 • państwowych i prywatnych poradniach opieki stomatologicznej;
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych;
 • oddziałach chirurgii szczękowej. 

Uzyskują dodatkowe uprawnienia do wykonywania:

 • zabiegów usuwania kamienia nazębnego, 
 • lakowania , 
 • wykonywań odlewów gipsowych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu asystentka stomatologiczna:

 • zainteresowania humanistyczne i medyczne;
 • dokładność i sumienność;
 • punktualność i zdyscyplinowanie;
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi;
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 • gotowość niesienia pomocy;
 • samokontrola;
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania;
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4