Tryb: Stacjonarny – dzienny / wieczorowy

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Technik/ Terapeuta zajęciowy

Zakres przedmiotowy:

 • wychowanie fizyczne,
 • socjologia,
 • psychologia,
 • pedagogika,
 • anatomia i fizjologia,
 • patologia z zarysem klinicznym chorób,
 • rehabilitacja,
 • terapia zajęciowa,
 • pracownia terapii zajęciowej,
 • zajęcia praktyczne,
 • praktyka zawodowa.


Absolwent mogą byc zatrudnieni w:

 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej w kraju i zagranicą.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania/zdolności artystyczne
 • umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • odporność na stres, trudne sytuacje, umiejętność ich pokonywania,
 • dojrzałość emocjonalna i empatia,
 • zdolności organizacyjne,
 • wrażliwość i życzliwość,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Dodatkowe informacje:

Przyjmowani są kandydaci obojga płci.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja