Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę po 1 września 2012 rokuopracowany przez Centralna Komisję Egzaminacyjną w zawodzie:

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 roku opracowany przez Centralna Komisję Egzaminacyjną w zawodzie: