Zapraszamy do świeżo wyremontowanej biblioteki. Księgozbiór biblioteki, z którego można korzystać liczy sobie ponad 7300 woluminów.


Istnieje możliwość przejrzenia aktualnego zbioru w wersji ONLINE : KLIK

Tytuły aktualnie prenumerowanych czasopism dostępnych w czytelni:

  • Asystentka Higienistka Stomatologiczna
  • Biblioteka w Szkole
  • Na Temat
  • Niepełnosprawność i Rehabilitacja
  • Praca Socjalna
  • Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
  • Wspólne Tematy
  • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

W roku szkolnym 2011/2012 biblioteka rozpoczęła pracę z katalogiem komputerowym. Wszystkie nowe nabytki biblioteki wprowadzane są już do katalogu komputerowego. Prowadzi się także prace retrospektywne, wpisując do katalogu komputerowego księgozbiór biblioteczny z lat przeszłych. Aktualnie wpisywany jest księgozbiór z 2003 roku.

Całość księgozbioru biblioteki uporządkowana jest według UKD:

1 Filozofia
122/129 Metafizyka szczegół‚owa
159.9 Psychologia
159.922.7 Psychologia dziecka
159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna
159.944.4 Zmęczenie. Stres
16 Logika
17 Etyka
174 Etyka zawodowa
2 Religia
3 Nauki społeczne
316 Socjologia
316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna
316.811/.815 Małżeństwo i rodzina
331 Praca
34 Nauki Prawne. Prawo
364 Opieka społeczna
37 Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu
37.015 Dyscypliny naukowe wykorzystywane w procesach wychowania i nauczania
37.018.1 Wychowanie w domu
37.091 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
376 Wychowanie, kształ‚cenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne
5 Matematyka i nauki przyrodnicze
575 Genetyka ogólna. Cytogenetyka ogólna. Immunologia
576 Biologia komórki. Cytologia
578 Wirusologia
579 Mikrobiologia
6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
61 Medycyna
611 Anatomia
612 Fizjologia
613 Higiena ogólna i osobista
613.2 Higiena odżywiania
613.81/.84 Nałogi. Substancje uzależniające
613.95 Higiena niemowlęcia i dziecka
613.99 Higiena kobiety
614 Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
615 Farmacja. Farmakologia. Terapeutyka. Toksykologia
615.8 Fizjoterapia. Radioterapia i inne bezlekowe metody leczenia
615.85 Różne inne metody leczenia
615.851 Psychoterapia
616 Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna
616-001/-009 Procesy patologiczne w ogólności
616-01/-09 Ogólne zagadnienia patologii
616-053.2 Choroby dziecięce. Pediatria
616-053.9 Choroby wieku starszego. Geriatria
616-083 Opieka nad chorym
616.1 Choroby układu krążenia i naczyń krwionośnych
616.2 Choroby narządów oddechowych. Laryngologia
616.3 Choroby narządów trawienia
616.31 Stomatologia. Choroby jamy ustnej i zębów
616.4 Choroby układu krwiotwórczego, chłonnego (limfatycznego) i gruczołów dokrewnych
616.5 Choroby skóry. Dermatologia
616.6 Urologia. Choroby moczowo-płciowe
616.7 Choroby narządów ruchu
616.8 Neurologia. Choroby układu nerwowego
616.89 Psychiatria. Choroby psychiczne. Psychopatologia
616.89-053.2 Psychiatria dziecięca
616.9 Choroby zakaźne
617 Chirurgia
617.3 Ortopedia. Zagadnienia ogólne
617.7 Okulistyka. Choroby oczu. Oftalmologia
618 Ginekologia. Położnictwo
641 Żywność. Przyrządzanie potraw
646.7 Pielęgnacja ciała. Kosmetyki
658 Zarządzanie biznesem. Organizacja przedsiębiorstwa. Organizacja i technika handlu
7 Sztuka. Rozrywki. Sport
745/749 Rzemiosło artystyczne. Sztuka użytkowa
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy
796/799 Sport
81 Językoznastwo. Języki
82 Nauka o literaturze
82-1/-9 Rodzaje i gatunki literackie
821 Literatura poszczególnych języków
821.162.1 Literatura polska
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
929 Biografie (genealogia i heraldyka)
93/94 Historia