Tryb: Stacjonarny

Czas: 1 rok

Tytuł zawodowy: Technik sterylizacji medycznej

Zakres przedmiotowy:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • pierwsza pomoc z elementami anatomii, fizjologii i patologii
 • język migowy
 • bhp
 • język obcy zawodowy
 • technologia mycia i dezynfekcji
 • technologia sterylizacji
 • wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • technologie informacyjne
 • pracownia pierwszej pomocy z elementami anatomii, fizjologii i patologii

 • Absolwenci mogą być zatrudniani w:

 • sterylizatornie centralne,
 • pracownie endoskopowe,
 • gabinety stomatologiczne,
 • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym,
 • pracownie mikrobiologii

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • świadomość odpowiedzialności i etyki zawodowej,
 • skrupulatność i dokładność
 • dobra samoorganizacja pracy i dokumentacji dotyczącej procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych.
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, dobra koncentracja uwagi i spostrzegawczość,
 • umiejętność zdobywania sympatii i zaufania

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja