Tryb: Zaoczny

Czas: 1 rok

Tytuł zawodowy: Technik/ Opiekunka środowiskowa

Zakres przedmiotowy:

 • podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • organizacja opieki środowiskowej
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • język migowy
 • technologie informacyjne
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • pracownia czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy działalności gospodarczej,
 • język zawodowy niemiecki
 • pracownia higieny żywienia
 • pracownia terapii zajęciowej
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

Absolwenci mogą być zatrudniani w:

 • placówkach zajmujących się pomocą społeczną
 • prywatnych domach, mogą zawrzeć umowę o świadczenie usług

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zdolności organizacyjne
 • zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • odporność na stres i sytuacje trudne
 • zrównoważenie emocjonalne
 • spostrzegawczość, wyobraźnia, koncentracja, podzielność uwagi
 • dobry stan zdrowia psychofizycznego
 • zainteresowania społeczne i pedagogiczne
 • umiejętność nawiązania kontaktów z ludźmi

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja