Tryb: Stacjonarny – dzienny / wieczorowy

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Technik/ Higienistka stomatologiczna

Zakres przedmiotowy:

 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Psychologia;
 • Anatomia, fizjologia i fizjopatologia;
 • Anatomia i fizjologia narzą…du żucia
 • Patologia narządu żucia;
 • Farmakologia;
 • Mikrobiologia;
 • Propedeutyka stomatologii;
 • Pracownia propedeutyki stomatologii;
 • Promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej edukacji zdrowotnej;
 • Pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej;
 • Zdrowie publiczne;
 • Informatyka i technika komputerowa;
 • Zajęcia praktyczne;
 • Praktyka zawodowa;

Absolwenci mogą być zatrudnieni w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych;
 • poradniach i klinikach dentystycznych;
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach;

Ukończenie kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej. Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświataty zdrowotnej i profilaktyki stomatologicznej oraz wykonywania określonych czynności i zabiegów higieniczno-profilaktycznych oraz leczenia pod kierunkiem lekarza stomatologa w kraju jak i w państwach Unii Europejskiej.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja