PODOLOG

Tryb: dzienny /  stacjonarny – wieczorowy

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Podolog

Zakres przedmiotowy:

 • anatomia z fizjologią,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • podstawy psychologii,
 • teoria podologii,
 • edukacja i profilaktyka,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych kończyn dolnych,
 • masaż i wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • pracownia i zajęcia praktyczne z zakresu podologii.


Absolwenci mogą być zatrudnieni w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 • prywatnych gabinetach podologicznych,
 • gabinetach kosmetycznych.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu podolog:

 • cierpliwość, wyrozumiałość i opiekuńczość,
 • chęć niesienia pomocy potrzebującym,
 • empatia