10 listopada w wigilię 104 rocznicy odzyskania niepodległości Pan dyrektor wraz z opiekunami wręczyli indeksy słuchaczom pierwszych roczników. Tradycją lat ubiegłych w listopadzie wspominamy również patrona szkoły profesora Zdzisława Kieturakisa. Uroczystość uświetnił wspaniały występ słuchaczy I roku kierunku kształcenia technik masażysta. Dziękujemy i życzymy wszystkim powodzenia.