Słuchacze kierunku technik masażysta w akcji. Tym razem doskonalą umiejętność wykonania masażu biurowego na pracownikach szkoły.