Dnia 1 września 2020 r. o godz. 14.30 zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego słuchaczy pierwszych roczników systemu kształcenia dziennego i wieczorowego:

  • technik masażysta – sala 12;
  • terapia zajęciowa – sala 9;
  • opiekunka dziecięca – sala 13;
  • higienistka stomatologiczna –sala10;


Słuchaczy kierunków zaocznych oraz słuchaczy drugich roczników prosimy o zapoznanie się  i przybycie na zajęcia zgodnie z planem zajęć (na stronie umieszczony zostanie 31.08.2020 r.)

Serdecznie zapraszamy z zachowaniem środków ostrożności – dezynfekcja rąk przy wejściu, obowiązek zakrywania ust i nosa, zachowanie dystansu.