Powiatowy zespół Szkół Policealnych ogłasza nabór słuchaczy na kurs garncarstwa podnoszący umiejętności i kwalifikacje zawodowe  w branży: Zdrowie i srebrna gospodarka.

Kurs przeprowadzony zostanie w ramach Projektu: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski

Dokumenty do pobrania: pobierz

 

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4