Zamówienia Publiczne - plan postępowań.

 

zam pub ico

 

1.Plan postępowań na rok 2024 w PZSP w Wejherowie. [pobierz]

 

 


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Raport dostępności PZSP w Wejherowie. [pobierz]

Raport dostępności Szkoła Policealna Wielobranżowa nr 5 w Wejherowie. [pobierz]

Raport dostępności Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna nr 4 w Wejherowie. [pobierz]

 

***Aktualne Ogłoszenia Poniżej***


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Kierownik Gospodarczy

Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci [pobierz]

Kwestionariusz osobowy kandydata [pobierz]

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Sekretarz szkoły

Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci [pobierz]

 

*****

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Sekretarz w PZSP [pobierz]

 

*****

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Sekretarz w PZSP [pobierz]

***Zakończone***


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy

Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci [pobierz]

*****

Wyniki naboru na  na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy [pobierz]

***Zakończone***

 

 


 
Sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespółu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie
 
 
 Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2023: KLIK