Zapytanie ofertowe na wykonanie usług szkoleniowych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

- Zapytanie ofertowe [przejdz]

- Zmiana treści zapytania ofertowego 12.08.2020  [przejdz]

*****

Informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 07.08.2020  roku (zam. 25.08.2020 roku) [pobierz]

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4