1.Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz]

LINK: KLIK

2. SIWZ [pobierz]
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy [pobierz]
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [pobierz]
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pobierz]
6. Załącznik Nr 4  do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia[pobierz]
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ Projekt umowy [pobierz]
8. Załączniki NR 6 do SIWZ  Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej [pobierz]
9.  Załącznik Nr 7 do SIWZ  Wykaz osób [pobierz]
10. Załącznik Nr 8 do SIWZ   Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia [pobierz]

aktualizacja: 31.05.2019

1. Informacja o zmianie treści Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ [pobierz]

aktualizacja: 03.06.2019

1. Informacja z otwarcia ofert  [pobierz]

aktualizacja: 07.06.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Część 1 -  Usługa realizacji kursu doskonalącego z zakresu masaży powięziowych  i relaksacyjnych - „Kurs rozluźnianie mięśniowo – powięziowe”.  [pobierz]
Część 2 -  Usługa realizacji kursu w zakresie stylizacji paznokci - „ Kurs stylizacji paznokci  - metoda żelowa”. [pobierz]
Część 3 -  Usługa realizacji kursu w zakresie zagęszczania i przedłużania rzęs - „ Kurs przedłużania rzęs - technika jeden do jednego”.  [pobierz]
Część 4 - Usługa realizacji kursu masażu – „ Kurs masażu tkanek głębokich”. [pobierz]
Część 5 - Usługa realizacji kursu - „ Kurs masażu tajskiego”.[pobierz]

aktualizacja: 12.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

1. Informacja [pobierz]

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4