Tryb:  Dziennym, wieczorowym, zaocznym lub w formie zawodowego kursu kwalifikacyjnego

Czas:  2 lata

Tytuł zawodowy:  Technik usług kosmetycznych

Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce i na świecie, gdyż obecne czasy wymuszają na ludziach coraz większą dbałość o wizerunek zewnętrzny. Zawód kosmetyczki daje
szansę współpracy z firmami kosmetycznymi stwarzając szerokie możliwości pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SPA, działach kosmetycznych w centrach handlowych lub jaki przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej.

Tryb:  Dzienny

Czas:  2,5 roku

Tytuł zawodowy:  Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyku obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Do zadań zawodowych technika należy obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej. Technik elektroradiolog może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Tryb:  Stacjonarny – dzienny / wieczorowy

Czas:  1 rok

Tytuł zawodowy:  Technik/ Asystentka stomatologiczna

Zakres przedmiotowy:

 • Psychologia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narzą…du żucia
 • Podstawy mikrobiologii
 • Farmakologia
 • Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Zaję™cia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne

Absolwenci mogą być‡ zatrudniani w:

 • państwowych i prywatnych poradniach opieki stomatologicznej;
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych;
 • oddziałach chirurgii szczękowej. 

Uzyskują dodatkowe uprawnienia do wykonywania:

 • zabiegów usuwania kamienia nazębnego, 
 • lakowania , 
 • wykonywań odlewów gipsowych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu asystentka stomatologiczna:

 • zainteresowania humanistyczne i medyczne;
 • dokładność i sumienność;
 • punktualność i zdyscyplinowanie;
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi;
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 • gotowość niesienia pomocy;
 • samokontrola;
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania;
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja

Tryb:  Zaocznym lub w formie zawodowego kursu kwalifikacyjnego

Czas:  1 lata

Tytuł zawodowy:  Florysta

Zwiększa się zainteresowanie dekorowaniem i oprawą wizualną uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów. Kształcenie w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych.

Tryb:  Stacjonarny – dzienny / wieczorowy

Czas:  2 lata

Tytuł zawodowy:  Technik/ Higienistka stomatologiczna

Zakres przedmiotowy:

 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Psychologia;
 • Anatomia, fizjologia i fizjopatologia;
 • Anatomia i fizjologia narzą…du żucia
 • Patologia narządu żucia;
 • Farmakologia;
 • Mikrobiologia;
 • Propedeutyka stomatologii;
 • Pracownia propedeutyki stomatologii;
 • Promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej edukacji zdrowotnej;
 • Pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej;
 • Zdrowie publiczne;
 • Informatyka i technika komputerowa;
 • Zajęcia praktyczne;
 • Praktyka zawodowa;

Absolwenci mogą być zatrudnieni w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych;
 • poradniach i klinikach dentystycznych;
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach;

Ukończenie kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej. Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświataty zdrowotnej i profilaktyki stomatologicznej oraz wykonywania określonych czynności i zabiegów higieniczno-profilaktycznych oraz leczenia pod kierunkiem lekarza stomatologa w kraju jak i w państwach Unii Europejskiej.

Warunki przyjęcia kandydata:  Rekrutacja

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4