PODOLOG

Tryb: dzienny /  stacjonarny – wieczorowy

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Podolog

Zakres przedmiotowy:

 • anatomia z fizjologią,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • podstawy psychologii,
 • teoria podologii,
 • edukacja i profilaktyka,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych kończyn dolnych,
 • masaż i wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • pracownia i zajęcia praktyczne z zakresu podologii.


Absolwenci mogą być zatrudnieni w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 • prywatnych gabinetach podologicznych,
 • gabinetach kosmetycznych.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu podolog:

 • cierpliwość, wyrozumiałość i opiekuńczość,
 • chęć niesienia pomocy potrzebującym,
 • empatia

Tryb: Dziennym, wieczorowym, zaocznym lub w formie zawodowego kursu kwalifikacyjnego

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce i na świecie, gdyż obecne czasy wymuszają na ludziach coraz większą dbałość o wizerunek zewnętrzny. Zawód kosmetyczki daje
szansę współpracy z firmami kosmetycznymi stwarzając szerokie możliwości pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SPA, działach kosmetycznych w centrach handlowych lub jaki przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej.

Tryb: Zaocznym lub w formie zawodowego kursu kwalifikacyjnego

Czas: 1 lata

Tytuł zawodowy: Florysta

Zwiększa się zainteresowanie dekorowaniem i oprawą wizualną uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów. Kształcenie w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych.

Tryb: Dzienny

Czas: 2,5 roku

Tytuł zawodowy: Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyku obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Do zadań zawodowych technika należy obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej. Technik elektroradiolog może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Tryb: Stacjonarny – dzienny / wieczorowy

Czas: 1 rok

Tytuł zawodowy: Technik/ Asystentka stomatologiczna

Zakres przedmiotowy:

 • Psychologia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narzą…du żucia
 • Podstawy mikrobiologii
 • Farmakologia
 • Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Zaję™cia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne

Absolwenci mogą być‡ zatrudniani w:

 • państwowych i prywatnych poradniach opieki stomatologicznej;
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych;
 • oddziałach chirurgii szczękowej.

Uzyskują dodatkowe uprawnienia do wykonywania:

 • zabiegów usuwania kamienia nazębnego,
 • lakowania ,
 • wykonywań odlewów gipsowych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu asystentka stomatologiczna:

 • zainteresowania humanistyczne i medyczne;
 • dokładność i sumienność;
 • punktualność i zdyscyplinowanie;
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi;
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 • gotowość niesienia pomocy;
 • samokontrola;
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania;
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja