02 – 04.06.2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Asystentka Stomatologiczna.


05 – 06. 06.2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Higienistka Stomatologiczna


04 – 06.06. 2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Technik Masażysta


16.06.2014 (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się etap pisemny dla wszystkich kierunków: Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Technik Masażysta, Terapeuta Zajęciowy oraz Opiekun w Domu Pomocy Społecznej.


17.06.2014 (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się egzamin praktyczny dla kierunku Terapeuta Zajęciowy


23 – 25.06.2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej


W dniu egzaminu słuchacz powinien zgłosić się w szkole na minimum 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia, ubrany w mundurek szkolny.