• Medyk
    Medyk

    Witamy na stronie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa

medykszkola 

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa to nowoczesna placówka edukacyjna z bogatym zapleczem w postaci zmodernizowanych pracowni: opiekuńczej, stomatologicznej, rehabilitacyjnej i masażu. 30 nauczycieli kształci rocznie około 250 słuchaczy, którzy z powodzeniem zdają egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła kształci bezpłatnie na kierunkach: 1. Technik masażysta – 2 lata, 2.Terapeuta zajęciowy – 2 lata, 3. Opiekunka dziecięca – 2 lata, 4. Ortoptystka – 2 lata, 5.Technik elektroradiolog – 2,5 roku, 6.Technik usług kosmetycznych – 2 lata, 7. Asystentka stomatologiczna – 1 rok, 8.Technik sterylizacji medycznej – 1 rok, 9.Higienistka stomatologiczna – 2 lata, 10.Asystent osoby niepełnosprawnej –    1 rok, 11.Opiekun medyczny – 1 rok, 12.Opiekunka środowiskowa – 1 rok, 13.Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku, 14.Opiekun osoby starszej – 2 lata, 15.Opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata, 16.Florysta – 1 rok, 17.Technik administracji – 2 lata,

Facebook

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4