medykszkola

Witamy

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa to nowoczesna placówka edukacyjna z bogatym zapleczem w postaci zmodernizowanych pracowni: opiekuńczej, stomatologicznej, rehabilitacyjnej i masażu. 30 nauczycieli kształci rocznie około 250 słuchaczy, którzy z powodzeniem zdają egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła kształci bezpłatnie na kierunkach: